Contact

DC, school voor Talentontwikkeling!

“Wat een mooie school!”, horen we veel mensen zeggen die ons gebouw binnenlopen. Daar zijn we blij mee. Onze leerlingen verdienen ook een mooi gebouw, vinden we.

In ons gebouw wordt goed onderwijs gegeven. Dat blijkt ook wel uit onze resultaten. Afgelopen schooljaar slaagde 99% van onze leerlingen voor hun diploma!

Wij staan voor:

  • Talentontwikkeling
  • Uitstel van keuzes
  • Loopbaanbegeleiding

Het Diamant College is een kleine, overzichtelijke school. Er zijn ongeveer 450 leerlingen en het gebouw is niet zo groot. Daardoor kennen we elkaar snel en kennen leerlingen al gauw de weg.  In de gangen en de aula zijn gezellige zitjes en hangen veel mooie foto’s. Die laten zien dat we het belangrijk vinden om het met elkaar fijn te hebben op school.

Op het Diamant College hebben we de leerwegen basis, kader, gemengde leerweg en mavo, allen met én zonder lwoo. 

Direct in de onderbouw beginnen de leerlingen al na te denken over wat ze kunnen, wat ze later willen en wat daarvoor nodig is. Ze krijgen naast vakken als Nederlands, Engels, biologie, muziek, creatieve techniek en LO ook Talenturen.

In leerjaar 3 en 4  verdiepen de leerlingen zich verder in bovengenoemde onderdelen en lopen ze stage in bedrijven en/of instellingen. 

Na schooltijd kan men ook de talenten verder ontwikkelen. We hebben een heel breed aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, muziek, dans, techniek en expressie.

Leerlingen die langer dan twee jaar in Nederland zijn, maar nog wel taalachterstanden hebben, kunnen terecht in de zogenaamde Taalklassen. Hierin kunnen zij hun taalachterstand bijspijkeren en vervolgens doorstromen in het reguliere onderwijs.

Naast mavo en vmbo hebben we ook een isk-afdeling, voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Binnen één of twee jaar leren ze de taal en gaan ze verder in het reguliere vo of mbo.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een diploma halen, maar ook allerlei andere dingen leren. Denk hierbij aan nadenken over wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je daarvoor nodig hebt. We leren leerlingen samenwerken en samenleven. Daarvoor gebruiken we het programma Rots & Water. Leerlingen leren hierbij voor zichzelf op te komen, zekerder te zijn van zichzelf, nee te zeggen als dat nodig is, eerst te denken en dan pas te doen. Het programma Rots & Water is ook een zeer effectief anti-pest-programma.

Bij ons op school geen chips en gevulde koeken, maar gezonde broodjes en maaltijden. Deze worden door onze leerlingen zelf bereid, tijdens de Talenturen bovenbouw, in onze prachtige keuken.

In het Diamant Theater worden voorstellingen gehouden. Onze leerlingen kunnen, tijdens hun maatschappelijke stage in klas 3 assisteren bij theatervoorstellingen.

Op deze manier werken we met elkaar aan de missie van de school: Wij willen leren en werken in verbondenheid!