Contact

Het vakkenpakket

In de onderbouw volgen leerlingen het standaard vakkenpakket. (zie onze schoolgids)

In de bovenbouw is er een vast vakkenpakket wat er als volgt uitziet:

 

 

Gemengde leerweg
Theoretische leerweg

Gemeenschappelijk

deel

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1/KV1/LO

Sectorwerkstuk

Rekentoets

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1/KV1/LO

Sectorwerkstuk

Rekentoets

Sectorvakken

 

Economie

Wiskunde

Biologie

Economie

Wiskunde

Biologie

Vakken vrij deel

Spaans

D&P

Spaans

D&P

 

5 algemene vakken en D&P

6 algemene vakken en D&P