Contact

Intake van nieuwe leerlingen

Omdat we het belangrijk vinden goed op de hoogte te zijn van onze nieuwe leerlingen én hun ouders/verzorgers, is er een intake/kenniksmaking op onze school. We kijken of onze school past bij uw kind en uw kind bij onze school. Ook kijken we naar een goede balans in elke klas.

Natuurlijk wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school en wordt gevraagd een onderwijskundig rapport op te sturen. 

Het spreekt voor zich, dat de ouders/verzorgers én de school waar de leerling vandaan komt, altijd schriftelijk bericht ontvangen over de plaatsing van het aangemelde kind.

Leerlingen die al een broer of zus op school hebben, krijgen altijd voorrang bij plaatsing, tenzij er bijzondere redenen zijn om hiervan af te wijken.

Indien nodig worden leerlingen vervolgens geplaatst via loting.

Toelatingscriteria

Criteria die van toepassing zijn voor toelating tot het Diamant College zijn:
• Advies vmbo basis met en zonder lwoo
• Advies vmbo kader met en zonder lwoo

• Advies vmbo gemengde leerweg met en zonder lwoo
• Advies vmbo tl/mavo met en zonder lwoo

• Advies isk

Wij hebben plaats voor 6 brugklassen, ongeveer 110 leerlingen, verdeeld over: een isk-klas (15 ll.n.), een basisklas (16 ll.n.), een kaderkansklas (18 ll.n.), een kaderklas (18 ll.n.), een mavokansklas (20 ll.n.)en een mavoklas (23 ll.n.).

Bovenstaande capaciteit, voor schooljaar 2018-2019, moet gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Uitgangspunt bij de intakeprocedure is dat een leerling binnen één van deze categorieën geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden.

Als op één of meer gebieden niet de gewenste begeleiding geboden kan worden, wordt niet tot plaatsing overgegaan. Zie hiervoor ons schoolondersteuningsprofiel onder het kopje passend onderwijs.

Hoe u kunt aanmelden, leest u bij de button: Aanmelden leerlingen.