22

mrt '19

 

Woensdag, 25 maart, gaan alle leerlingen van het Diamant College op een educatieve excursie. De excursies zijn voor de vakken rekenen, biologie en wiskunde. Deze zijn bedoeld om op een andere manier lessen te ervaren. Leerlingen krijgen tijdens deze bijzonder les opdrachten mee. Deze worden uiteraard ingevuld en wel ingeleverd bij de docent van het desbetreffende vak. Dat hier een beoordeling aan verbonden is hoeft natuurlijk niet gemeld te worden, want dat is natuurlijk zo.

Belangrijke informatie:
Alle leerlingen van de ISK gaan naar de Maeslantkering.
Alle leerlingen van klas 1 en A2A gaan naar Madurodam
Alle tweede klassen gaan naar Vlinders aan de Vliet

De leerlingen die wiskunde volgen uit het derde en vierde jaar gaan naar Boerhaave in Leiden.
Vierdeklassers die biologie volgen gaan naar Bodyworld in Amsterdam.
Derdejaars  die biologie volgen gaan naar Blijdorp en Rotterdam.