Werken met een Chromebook

Werken met een Chromebook

In leerjaar 1 en 2 werken we voor de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, met het ondersteuningsprogramma Snappet. Hiervoor gebruiken leerlingen hun eigen Chromebook.

Snappet wordt al jaren in het basisonderwijs gebruikt, en het DC is binnen het voortgezet onderwijs een van de voorlopers in het gebruik van dit programma. Hierdoor ontstaat een mooie doorlopende leerlijn met het basisonderwijs.

Het goede van Snappet is dat iedere leerling op zijn/haar eigen niveau kan werken en zich kan ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt een bewezen, verbeterd leerresultaat.

Ook interessant