Aanmelden van leerlingen

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Als school zijn we verantwoordelijk alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar de toekomst. Daarom spreken we iedere leerling en zijn/haar ouders/verzorgers bij aanmelding op school in een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek wisselen we de belangrijkste informatie uit en kunt u uw vragen stellen.

Tegelijkertijd worden dan ook de benodigde formulieren ingevuld. U ontvangt begin april een uitnodiging voor de kennismaking.

Vooraf wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst en wordt gevraagd naar onder andere het onderwijskundig rapport. Indien uit het onderwijskundig rapport blijkt dat we meer informatie nodig hebben, wordt de leerling op een later moment nogmaals uitgenodigd om een test te doen of een vragenlijst in te vullen. Hiermee kan worden vastgesteld hoe we de nieuwe leerling kunnen begeleiden en in welke klas we hem of haar kunnen indelen. Het spreekt voor zich, dat de ouders en de school waar de leerling vandaan komt, altijd schriftelijk bericht over de plaatsing van het aangemelde kind ontvangen.

Ook interessant