Loopbaan oriëntatie en begeleiding

Loopbaanbegeleiding, één van de drie pijlers van het DC

Vanaf leerjaar 1 tot en met 4 houden leerlingen een digitaal loopbaandossier bij.

In de onderbouw noteert men hierin waar men trots op is en na elk Talentuur hoe dit heeft geholpen om goede keuzes te maken.

In leerjaar 3 lopen alle leerlingen 30 uur maatschappelijke stage en gaan ze drie weken stage lopen in een bedrijf of instelling. Leerlingen leren veel over het bedrijf of de instelling waar zij werken, over hun sterke en minder sterke kanten en vaardigheden die nodig zijn op het werk en in omgang met mensen.

In leerjaar 4 lopen ze twee weken stage in bedrijven en/of instellingen.

Al deze zaken en de gesprekken met de mentor, de loopbaanbegeleider en coaches helpen om na 4 jaar een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding op het mbo.

Na onze school kunnen leerlingen, met het goede vakkenpakket, naar alle gewenste mbo-opleidingen.

Ook interessant