Talenturen leerjaar 3 en 4

Talenturen leerjaar 2

Beeld & Geluid
Met prachtige MacBooks gaan de leerlingen aan de slag tijdens B&G. Ze bedenken een verhaal, maken een tekst en een storyboard. Vervolgens gaan ze het verhaal uitspelen, verdelen rollen in een groep vóór en achter de camera. Vervolgens oefent men met telefoon of met Ipad en daarna maakt men een korte film van 3 minuten. De film wordt binnen de school opgenomen en wordt in het LOB-dossier geplaatst.

Events
Bij dit Talentuur gaan de leerlingen, het woord zegt het al, een echt Event / een echte activiteit organiseren voor het personeel van de school.

Om iets goed te kunnen organiseren, moet men met heel veel dingen rekening houden en goed kunnen plannen. Daarom maakt men een draaiboek om alles in goede banen te leiden.

De leerlingen gaan naar aanleiding van dit draaiboek hun activiteit ook echt als klas uitvoeren.

Natuurtalent 2
Waar komt al het plastic vandaan en waar gaat het plastic naar toe in de wereld? Leerlingen gaan iets leren over Plastic Soep! Men leert om zelf plastic te maken en men gaat onderzoeken hoe onze school omgaat met plastic scheiding. Als leerlingen een goed idee hebben, gaan ze in gesprek met het ECO-team van de school zodat het idee uitgewerkt kan worden. Tijdens deze lessen gaat men ook zwerfafval verzamelen en analyseren wat er allemaal in dat afval zit.

EHBO, Zorg & Welzijn
Leerlingen leren verschillende handelingen die met EHBO te maken hebben, zoals het aanleggen van een mitella of een verband, de stabiele zijligging en het meten van de hartslag. Men gaat kijken hoe veilig de school is ingericht is en men leert werken met een Gifwijzer. Daarnaast krijgen ze informatie over de verschillende beroepen binnen de Zorg en Welzijn en gaan ze hier ook actief mee aan de slag.

Gamemaker
Zelf games maken, dat doen leerlingen tijdens dit Talentuur. Het zijn kleine games waarmee de leerling kennismaakt met de systematiek van het programmeren. Gedurende dit Talentuur, programmeert men een paar kleine spellen. Als afsluiting gaan de leerlingen naar de Apple Store waar zij onder leiding van een professionele designer plaatjes leren bewerken. Er wordt gebruik gemaakt van een universele programmeertaal.

Fotografie
Tijdens dit Talentuur leren leerlingen heel veel over fotografie en over bekende fotografen. Hoe weet men nu wanneer een foto echt goed is?  Wat maakt een foto zodanig bijzonder dat het in een museum kan komen te hangen? Wat is het verschil tussen een foto van een echte fotograaf en die van je eigen telefoon? Leerlingen leren ook in welke beroepen men fotografie goed kan gebruiken. Ze gaan zelf een fotoserie maken in een thema met digitale camera’s waarbij ze letten op beeldaspecten. Ook werken de leerlingen veel samen tijdens dit Talentuur.

Ook interessant