Ziek, te laat, verlof

Diamant College · Diamanthorst 183   2592 GD   Den Haag · 070 7002400 · info@diamantcollege.nl

Aanwezigheid en verzuim

Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen alle lessen volgen! Daarom begeleiden wij intensief de afwezigheid en het verzuim van leerlingen.

Als een leerling van tevoren weet dat hij/zij één of meer lessen, voor bijv. bezoek aan arts of tandarts, moet missen, vraagt hij/zij vrij bij een receptiemedewerker. Daarvoor heeft men een door de ouders of verzorgers ondertekende brief nodig, die ook verkrijgbaar is bij de receptie, met daarin vermeld de reden van verzuim. Ander verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider. (zie verder in deze schoolgids)

Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, melden de ouders/verzorgers dit vóór schooltijd telefonisch aan de school.

Wanneer een leerling te laat is, dat wil zeggen dat hij een les of een deel van de les mist, dan moet hij zich eerst melden bij de receptie. Daar wordt bepaald of er een geldige reden is of niet.

Een half uur na aanvangstijd, mag een leerling de les niet meer binnen.

De regelgeving van de overheid is behoorlijk streng. Een bruiloft, begrafenis of verhuizing houdt echter geen rekening met de lesroosters. In zo’n geval vragen de ouders/verzorgers schriftelijk vrij bij de teamleider van de leerling. Het liefst ruim van te voren.

Er is in principe geen verlof mogelijk buiten de schoolvakanties. Uitzondering hierop is alleen mogelijk indien ouders vanwege de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan en indien er omstandigheden van medische en/of sociale aard zijn die buiten de wil van de ouders zijn gelegen. Voor het aanvragen van vrije dagen hebben leerlingen een formulier nodig dat verkrijgbaar is bij de administratie van de school. Het formulier dient ingeleverd te worden bij de teamleider. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur.

Ook interessant