De 10 van het DC

De 10 van het DC

 1. Het DC werkt vanuit de missie: wij willen leren en werken in verbondenheid.
  We voelen ons verbonden met onze leerlingen, hun ouders, de omgeving van onze school en deze wereld. Dit is niet alleen onze missie, we werken er dagelijks aan in de praktijk.
 2. Het DC is een kleine, overzichtelijke school.
  Het DC telt zo’n 450 leerlingen. We kennen onze leerlingen hierdoor allemaal bij naam en voelen ons verbonden met hen.
 3. Het DC is een veilige school.
  Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. We werken met schoolwachten en leerlingbegeleiding en hebben het certificaat ‘Veilige school’. Afgelopen jaar gaven onze leerlingen ons een 9,1 voor veiligheid!
 4. Het DC heeft alle vormen van vmbo-onderwijs en mavo.
  Leerlingen kunnen op- en afstromen binnen al deze vormen van onderwijs binnen ons gebouw en zo optimaal hun talenten ontwikkelen. Een goede mavo-leerling kan na het eerste jaar opstromen naar de havo van Edith Stein waar we mee samenwerken.
 5. In leerjaar 1 en 2 werken we met tablets.
  Leerlingen in leerjaar 1 en 2 gebruiken de Snappet-tablet voor Nederlands en rekenen en wiskunde. Vaak hebben ze hier ook al in het basisonderwijs mee gewerkt. De tablets worden gratis ter beschikking gesteld.
 6. We bieden een breed pakket aan vakken en activiteiten aan.
  Naast de bekende examenvakken bieden we alle leerlingen in de onderbouw veel creatieve en praktische vakken aan. Daarnaast is er na schooltijd een groot aanbod aan sportieve en kunstzinnige activiteiten.
 7. De examenresultaten zijn prima!
  Elk jaar ligt het slagingspercentage ruim boven de 90%.
 8. Alle leerlingen krijgen de Rots & Water training.
  Het Rots & Water programma maakt leerlingen meer weerbaar. Het leert hen ‘nee’ te zeggen als ze echt ‘nee’ bedoelen, het leert hen omgaan met boosheid en is een goed anti-pestprogramma.
 9. We begeleiden de leerlingen in hun loopbaankeuze.
  Vanaf leerjaar 1 denken leerlingen na over hun loopbaan. Ze lopen o.a. een maatschappelijke en beroepsgerichte stage en bereiden zich op deze wijze goed voor op hun vervolgopleiding.
 10. We denken aan gezondheid en werken met het project ‘de gezonde kantine’.
  Alle leerlingen leren gezonde maaltijden te koken in onze prachtige, professionele keuken. In de pauze worden gezonde broodjes en maaltijden verkocht die leerlingen zelf bereiden.