Welke leerlingen

Voor welke leerlingen is onze mavo?

Om toegelaten te worden op onze mavo vindt er een uitgebreide intake plaats. Leerlingen met een tl/mavo- advies kunnen in principe worden aangenomen. Leerlingen met een advies gemengde leerweg kunnen afhankelijk van de informatie uit het leerlingvolgsysteem geplaatst worden in een kaderklas, mavo kansklas of in de mavo-klas. Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt ook gekeken naar onze uitgangspunten voor het passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basis- en extra ondersteuning wij kunnen bieden.

Aan het einde van de vmbo-brugklas en van het tweede leerjaar van het vmbo gaat de docentenvergadering zorgvuldig na welk type onderwijs voor iedere leerling het meest geschikt is.

Hierbij zijn de volgende mogelijkheden:

  • De leerling kan de havo aan en gaat naar het Edith Stein College.
  • De leerling kan de mavo aan en gaat verder in de mavo-klas op het DC.
  • De leerling kan de gemengde leerweg aan en gaat verder in de mavo-klas op het DC.
  • De leerling kan de kaderberoepsgerichte leerweg aan en gaat verder in de kaderklas op het DC.

Ook interessant