Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding

Vanaf leerjaar 1 tot en met 4 houden leerlingen een digitaal loopbaanportfolio bij.

Leerlingen maken hun eigen presentatiepagina die ze ook aan de ouders laten zien. In de onderbouw noteert men hierin waar men trots op is en na elk Talentuur hoe belangrijk het onderwerp voor je is en welke vaardigheden je hebt geleerd. Ook de presentaties voor je ouders ga je vanuit het portfolio maken

In leerjaar 3 lopen alle leerlingen 30 uur maatschappelijke stage en gaan ze drie weken stagelopen in een bedrijf of instelling. Leerlingen leren veel over het bedrijf of de instelling waar zij werken, over hun sterke en minder sterke kanten en vaardigheden die nodig zijn op het werk en in omgang met mensen.

In leerjaar 4 lopen de basis- en kader leerlingen twee weken stage in bedrijven en/of instellingen.de mavoleerlingen gaan dan een profielwerkstuk maken. De ISK-leerlingen uit de MBO groep lopen drie weken stage.

Al deze zaken en de gesprekken met de mentor, de loopbaanbegeleider en coaches helpen om na 4 jaar een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding op het mbo.

Na onze school kunnen leerlingen, met het goede vakkenpakket, naar alle gewenste mbo-opleidingen.

Ook interessant