Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding

Vanaf leerjaar 1 worden leerlingen gestimuleerd om na te denken over wat zij kunnen, wat ze later willen en wat daarvoor nodig is. Ze doen dat vooral in de lessen D&P, maar ook in andere vakken. De vragen die hierbij centraal staan zijn;

  • Wie ben ik, wat kan ik? Kwaliteitenreflectie
  • Wat wil ik, wat drijft mij? Motievenreflectie
  • Welk soort werk past bij mij? Werkexploratie
  • Wat wil ik worden? Loopbaansturing
  • Wie kan mij daarbij helpen? Netwerken

In de bovenbouw wordt dit voortgezet tijdens de D&P-uren, in de AVO-vakken en in de stages. Uiteindelijk moet dit leiden tot een goed gemotiveerde keuze voor het vervolgonderwijs in het mbo.

De D&P uren in de onderbouw bestrijken de vier werelden; Ondernemen, Gezondheid, Design en Technologie.

In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich verder in bovengenoemde sectoren en lopen zij stage in bedrijven en/of instellingen.

Ook interessant