Uitstel van keuzes

Uitstel van keuzes

Veel kinderen krijgen een te laag advies van hun basisschool. Op het Diamant College willen we de keuze voor een leerweg zo lang mogelijk uitstellen, zodat kinderen kunnen laten zien wat hun echte niveau is!

Uitstel van keuzes betekent zo lang mogelijk uitstel van keuzes in de leerweg (basis/kader/gemengde leerweg/mavo) en volledig uitstel van sectorkeuze (ICT, Techniek, Zorg & Welzijn, Handel & Administratie, Horeca). Leerlingen volgen tot en met leerjaar 4 een programma waarbij binnen de Talenturen alle sectoren aan de orde komen. Pas bij de overstap naar het MBO maakt men een ‘definitieve’ sectorkeuze.

Om leerlingen de kans te bieden op te stromen bieden we in de onderbouw een aantal kansklassen aan:

·       Een kader kansklas
·       Een mavo kansklas

Leerlingen in kansklassen krijgen les en toetsen op het hoogste niveau en cijfers (voor de AVO-vakken) op twee niveaus. Bij het overgangsrapport van het eerste leerjaar wordt bepaald op welk niveau de leerling verder gaat. Indien er op dat moment nog geen zekerheid is omtrent het niveau, kan de leerling ook in het tweede leerjaar in een kansklas geplaatst worden.

Ook interessant