Uitstel van keuzes

Uitstel van keuzes

In het kader van uitstel van keuzes kunnen leerlingen tot leerjaar 3 opstromen en afstromen binnen de school. Leerlingen die havo-potentie blijken te hebben, kunnen na een jaar overstappen naar de havo-afdeling van het Edith Stein College waarmee wordt samengewerkt.

Uitstel van keuzes betekent op onze school ook dat leerlingen nog geen keuze hoeven te maken voor een sector uit het mbo. Tot en met leerjaar 4 krijgt men binnen het programma Dienstverlening & Producten (D&P) onderdelen uit verschillende sectoren aangeboden.

Ook interessant