Hoe goed is het DC?

Vergelijk het DC met andere scholen

De school levert goede prestaties. In de onderbouw presteren de leerlingen naar verwachting (volgens de inschatting van de basisschool). In de bovenbouw slaagt een hoog percentage, zonder zittenblijven, voor het diploma. Het percentage geslaagden is de laatste jaren hoog.

Voor een overzicht van de kwaliteitskaarten van de afgelopen jaren van het Diamant College kunt u de volgende sites bezoeken:
www.onderwijsinspectie.nl en www.scholenopdekaart.nl.

Ook interessant