Hoe goed is het DC?

Vergelijk het DC met andere scholen

De school levert goede prestaties. In de onderbouw presteren de leerlingen naar verwachting (volgens de inschatting van de basisschool). In de bovenbouw slaagt een hoog percentage, zonder zittenblijven, voor het diploma. Het percentage geslaagden is de laatste jaren hoog. In 2020 was het slagingspercentage 100%.

Voor een overzicht van de kwaliteitskaarten van de afgelopen jaren van het Diamant College kunt u de volgende sites bezoeken:
www.onderwijsinspectie.nl en www.scholenopdekaart.nl.

In het vierde leerjaar van hun opleiding op het Diamant College (met of zonder diploma) schrijven de leerlingen zich voor 1 april in voor een mbo-opleiding.

Ook interessant