Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid op het DC

Het  Diamant College heeft een ouderraad. Deze bestaat uit betrokken ouders die de verschillende culturen binnen school vertegenwoordigen en iets voor de school willen doen.

De ouderraad komt 5x per jaar bij elkaar en geeft adviezen over schoolzaken, hoe ouders te interesseren en betrokken te maken en mobiliseert ouders voor deelname aan schoolactiviteiten. In samenwerking met de ouderraad wordt ook een thema-avond georganiseerd. Daarnaast is het ook gezellig om elkaar te ontmoeten en te praten over hoe de kinderen de school ervaren. Hoe meer u in school betrokken bent bij de school, des te beter gaat het met uw kind. Daarom willen we graag met u samenwerken. We kunnen als school ook van u leren. Samen hebben we meer kwaliteit waarmee we de school nog verder kunnen verbeteren.

Heeft u tijd en energie, bent u beschikbaar voor vergaderingen en activiteiten, kunt u goed samenwerken en meehelpen de school van uw kind verder te verbeteren, dan willen wij u uitnodigen lid te worden van de ouderraad. Daarmee geeft u aan iets te willen doen voor school. Dat hoeft nog niet te betekenen dat u op iedere vergadering aanwezig bent. We willen graag met u in gesprek wat u zou willen en kunnen doen voor de school.

Heeft u nog vragen, dan willen wij u graag te woord staan. Wilt u  zich aanmelden, dan kunt u een mail sturen naar mw. Appels, contactpersoon voor de ouderraad: d.appels@diamantcollege.nl U kunt ook even op school langskomen. Wilt u in het e-mailbericht dan ook uw telefoonnummer doorgeven?

Ook interessant