Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het Diamant College vraagt jaarlijks een (vrijwillige) bijdrage van de ouders. Deze bijdrage gebruiken we voor buitenschoolse activiteiten en voor andere uitgaven die niet door de overheid worden betaald. U kunt hierbij denken aan de schoolreis, schoolfeesten, excursies, klassenuitjes, enz. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 – 2021 is vastgesteld op €125,-.

Als u meer leerlingen op school heeft, is een kortingsregeling van toepassing. Deze geldt ook als de leerlingen op verschillende locaties van Scholengroep Esloo zijn geplaatst. Voor twee leerlingen uit één gezin is de ouderbijdrage €200,-. Het is mogelijk de ouderbijdrage in termijnen te betalen. De administratie kan u hierover informeren. U ontvangt bericht van ons over de wijze van betaling. Indien u een Ooievaarspas heeft van de gemeente Den Haag betaalt de gemeente de ouderbijdrage, nadat de pas op school is gescand. De Ooievaarspas is alleen voor inwoners van Den Haag.

Ook interessant