Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het Diamant College vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bijdrage gebruiken we voor buitenschoolse activiteiten en voor andere uitgaven die niet door de overheid worden betaald. U kunt hierbij denken aan de schoolreis, schoolfeesten, excursies, klassenuitjes, enz. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €100,-.

Als u meer kinderen op school heeft, is een kortingsregeling van toepassing. Voor twee kinderen uit één gezin is de ouderbijdrage €150,-. Het is mogelijk de ouderbijdrage in termijnen te betalen. De administratie kan u hierover informeren. U ontvangt bericht van ons over de wijze van betaling.

Uw kind mag altijd mee bij elke activiteit die we organiseren. Het betalen van de ouderbijdrage is absoluut wenselijk, maar niet verplicht.

Ook interessant