Vrijwillige ouderbijdrage

Diamant College · Diamanthorst 183   2592 GD   Den Haag · 070 7002400 · info@diamantcollege.nl

Ouderbijdrage

Zoals u weet is het onderwijs in Nederland gratis. Dat wil zeggen, dat het ministerie van onderwijs de basiskosten zoals de salarissen en de boeken betaalt.  Het ministerie betaalt echter niet de kosten voor bijzondere activiteiten en die maken nu juist het schoolleven extra leuk!

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is 125 euro. Van de ouderbijdrage betalen we o.a.:  het uitje met de mentorklas, de schoolfeesten, excursies, het schoolreisje, de sportdagen, de jaarafsluiting en de diploma-uitreiking.

Indien u in het bezit bent van een ‘ooievaarspas 2018-2019’ én woonachtig bent in de gemeente Den Haag, betaalt de gemeente de ouderbijdrage. Uw kind moet dan de pas laten scannen op school. Bent u woonachtig in Leidschendam-Voorburg dan komt u wellicht in aanmerking voor bijzondere bijstand voor schoolkosten. U kant dat aanvragen bij de gemeente.

Ook interessant