b'25De sociaal-emotionele ontwikkeling Ondersteuningsteam op school Onze school heeft ook veel expertise op het gebied van aanpak van psychosociale problemen. De begeleiding die een leerling nodig heeft, kan binnen de veilige omgeving van de school geboden worden door de zorgcordinatoren. Wij betrekken vanzelfsprekend de ouders bij dit proces en hanteren natuurlijk de geldende regels rondom privacy. Mocht dit niet de gewenste resultaten opleveren, dan kan in overleg met de leerling en met toestemming van de ouders, een externe deskundige geraadpleegd worden. Wij werken nauw samen met externe partners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jutters en Jeugdformaat. De schoolmaatschappelijkDe begeleiding die werkster van Jeugdformaat is elke week in school te vinden eneen leerling nodig kan ingeschakeld worden door de zorgcordinatoren voor adviesheeft, kan binnen de en consultatie. Hiervoor wordt geen toestemming gevraagd aanveilige omgeving van ouders/verzorgers. De schoolmaatschappelijk werkster kan ookde school geboden leerlingen begeleiden als het nodig is, waarvoor natuurlijk wel hetworden.akkoord van ouders/verzorgers nodig is. Zoals op elke school komen regelmatig externe deskundigen op school om advies te geven aan het zorgteam. Het gaat om de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaar. Er is een vast overlegmoment, genaamd JES (jeugdhulp en school) waarin de zorgleerlingen anoniem of met toestemming van ouders/verzorgers besproken worden. Er wordt samen gezocht naar oplossingen en vervolgstappen in de begeleiding. Vaak betekent het dat een leerling wordt doorverwezen voor verdere externe hulpverlening. De leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag is naast het JES-overleg tweewekelijks in school te vinden. Er worden (indien wenselijk) preventieve gesprekken met leerlingen gevoerd en er is overleg met de verzuimcordinator van school. Uw kind en de Jeugdgezondheidszorg GGD 4-19 in Den Haag.De afdeling Jeugdgezondheidszorg 4-19 (JGZ 4-19) neemt de zorg van het Consultatiebureau (JGZ 0-4) over wanneer uw kind 4 jaar is geworden. Op de leeftijd van ongeveer vijf en half jaar komt u samen met uw kind bij de jeugdarts en medisch teamassistente en in het jaar dat uw kind 10 jaar wordt n nogmaals met 13 jaar bij de jeugdverpleegkundige. Deze heeft dan een gesprek met uw'