b'28PTA (programma van toetsing en afsluiting) Vanaf het derde jaar krijgen leerlingen te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA). Het PTA bepaalt het te volgen inhoudelijke programma naar het examen. Alle cijfers en beoordelingen wegen vanaf het begin van het derde jaar mee in de uiteindelijke examencijfers. De eerste dag in de bovenbouw (klas 3) is dus ook de eerste dag van de examenperiode die twee jaar duurt.In het PTA kun je lezen welke leerstof je in de laatste twee jaren moet beheersen, welke toetsen er gemaakt moeten worden en wanneer ze worden afgenomen. Ook staat erin wat de verschillen zijn tussen het schoolexamen en het landelijk (centraal) examen en wat het inhoudt. Kortom het is het programma dat gevolgd moet worden om na twee jaar met een diploma het Diamant College te kunnen verlaten. Het PTA wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt op de informatieavond.Het PTD, het examenreglement en het PTA zijn ook te vinden op onze website. HOE KUN JE JE AANMELDEN?Intake nieuwe leerlingen Als school zijn wij verantwoordelijk alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar de toekomst. Daarom spreken wij iedere leerling en zijn/haar ouders/verzorgers bij aanmelding op school: de intake. Intakers voeren deze gesprekken met de ouders en leerlingen, waarin verteld wordt over het onderwijs op onze school, de belangstellingen van het kind, welke Brede Schoolactiviteiten we aanbieden en welke rol ouders kunnen en willen spelen als hun kind bij ons op school zit.'