b'30OUDERSOuders/verzorgers zijn voor ons de belangrijkste partners om onze leerlingen te begeleiden naar een kansrijke toekomst. Wij verwachten ouders op school tijdens rapportavonden, op thema-avonden en als zij een individueel gesprek willen met een mentor. Ouders mogen een eigen inlogcode vragen voor Magister zodatOuders mogen een zij de vorderingen van hun kind kunnen bijhouden. Wij willen ookeigen inlogcode altijd graag weten welke ouders iets extras voor de school kunnenvragen voor doen in bijvoorbeeld de ouderraad of ander vrijwilligerswerk.Magister zodat zij de vorderingen van hun kind kunnen Huisbezoeken bijhouden. De mentoren van de ISK klassen bezoeken de ouders van hun mentorleerlingen gedurende het schooljaar om nader kennis te maken met ouders, broertjes en zusjes en om te praten over verwachtingen die ouders hebben van school en die de school heeft van ouders.De mentoren van de Ouderavondenbrugklassers bezoeken de ouders van hun Aan het begin van het schooljaar worden ouderavondenmentorleerlingen georganiseerd. De inhoud hiervan is afhankelijk van het leerjaar.gedurende het Voor het 3e en 4e leerjaar is er een extra avond voor deschooljaar om nader buitenlandreis en voor het 4e leerjaar is er een extra avond in hetkennis te maken.kader van de examens.'