b'32We vragen van de kandidaten de uitgangspunten van de school te onderschrijven en uit te dragen. Voor informatie kunnen ouders contact opnemenmet mevrouw D. Appels. Medezeggenschapsraad Voor de medewerkers, ouders en leerlingen van het Diamant College is er een medezeggenschapsraad (MR). De leden van deDe school levert MR vertegenwoordigen hun collegas in de school en worden doorgoede prestaties. hen gekozen. Het doel van de raad is om met de directie mee teIn de onderbouw denken over zaken de school aangaande. De MR mag ongevraagdpresteren de advies geven over allerlei onderwerpen. Welke dat zijn, staat in hetleerlingen naar Reglement Medezeggenschapsraad dat aangevraagd kan wordenverwachting (volgens bij de directie.de inschatting van de basisschool). In de bovenbouw slaagt Kwaliteit van het onderwijseen hoog percentage, zonder zittenblijven, De school levert goede prestaties. In de onderbouw presterenvoor het diploma. de leerlingen naar verwachting (volgens de inschatting van de basisschool). In de bovenbouw slaagt een hoog percentage, zonder zittenblijven, voor het diploma. Het percentage geslaagden is de laatste jaren hoog. In 2014 was het slagingspercentage 97%, in 2015 98%, in 2016 94%, in 2017 99%, in 2018 93% en in2019 96%. Het verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centrale, landelijk vastgestelde examen, is zeer beperkt. Voor een overzicht van de kwaliteitskaarten van de afgelopen jaren van het Diamant College kunt u de volgende sites bezoeken: www.onderwijsinspectie.nl en www.venstersvo.nl.In het vierde leerjaar van hun opleiding op het Diamant College (met of zonder diploma) schrijven de leerlingen zich voor 1 april in voor een mbo-opleiding.'