b'4Het Diamant CollegeHet Diamant College, is een kleine, veilige en gezonde school voor mavo, vmbo en isk (internationale schakelklassen), met zon 450 leerlingen en 65 personeelsleden. Wij staan voor goed onderwijs en hechten veel waarde aan talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en uitstel van keuzes. Op het Diamant College hebben wij de leerwegen basis, kader, gemengde leerweg en mavo, alle met n zonder lwoo. Direct in de onderbouw beginnen de leerlingen al na te denken over wat ze kunnen, wat zij later willen en wat daarvoor nodig is. Zij krijgen naast vakken als Nederlands, Engels, biologie, muziek, creatieve techniek en LO ook Talenturen. Hierin ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talenten. In klas 3 en 4 verdiepen de leerlingen zich verder in bovengenoemde vakken en lopen zij stage in bedrijven en/of instellingen. Gedurende de vier jaar op onze school, houden zij ook een digitaal loopbaandossier bij. Al deze zaken helpen om na 4 jaar een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding op het mbo. Na onze school kunnen leerlingen, met het goede vakkenpakket, naar alle gewenste mbo-opleidingen. Na schooltijd kan men ook de talenten verder ontwikkelen. Wij hebben een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, muziek, dans en expressie.'