b'11De internationale schakelklassenNaast het mavo en vmbo heeft het Diamant College ook internationale schakelklassen (isk). Deze klassen zijn bestemd voor leerlingen vanaf 12 jaar die nog maar kort in Nederland zijn en het Nederlands niet of niet voldoende beheersen. De leerlingen van de isk-afdeling volgen veel lessen Nederlandse taal (zoals begrijpend lezen, grammatica, woordenschat etc.). Daarnaast volgen zij ook een aantal andere vakken (zoals Engels, biologie, creatieve techniek, D&P, mens & maatschappij, rekenen en wiskunde) om zo snel mogelijk aan het reguliere onderwijs te kunnen meedoen. Dit kan voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs zijn. Afhankelijk van hun capaciteiten en vooropleiding hebben de leerlingen hier n tot twee jaar voor nodig.Binnen het isk kennen we klassen voor de starters (leerlingen die net in Nederland zijn en geen Nederlands spreken), klassen voor middengroepen en klassen voor uitstromers. Binnen het vmbo kennen we de zogenaamde T-klassen (taalklassen), voor leerlingen die binnen het vmbo nog extra taalondersteuning nodig hebben. Mbo-groepDe mbo-groep is onderdeel van het isk en bereidt gedurende maximaal een jaar leerlingen voor op mbo-niveau 1, 2 of 3. Bij uitzondering stroomt een leerling door naar niveau 4.De volgende vakken worden aangeboden: Nederlands, rekenen, wiskunde, Engels, mentoruur, biologie, mens & maatschappij, dienstverlening & producten (D&P) en lichamelijke opvoeding. Leerlingen die instromen in de mbo-groep beschikken in principe over niveau A1 Nederlands. Hun leeftijd telt mee bij de toelating tot de mbo-groep, zij moeten minimaal 16 jaar zijn of gedurende het schooljaar 16 jaar worden. De eisen van het mbo zijn bepalend voor toelating. Hierbij zijn per studie de eisen verschillend en kunnen wij daarom alle details niet weergeven. Het Diamant College streeft ernaar alle leerlingen op tenminste niveau A2 voor Nederlands en niveau 2F voor rekenen uit te laten stromen.'