b'13TaalklasIn de taalklassen wordt extra Nederlands gegeven en aandacht besteed aan de volgende vakken: wiskunde, mentoruur, muziek, mens & maatschappij, rekenen, Engels, creatieve techniek, techniek, lichamelijke opvoeding, biologie en D&P. In 2T krijgen de leerlingen bovendien economie. In de taalklassen wordt gewerkt volgens het principe Minder Handen voor de Klas.Voor Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen werken de leerlingen op het niveau basis, kader of mavo-niveau) naast klassikale opdrachten zoals presentaties, spreekbeurten, opdrachten, excursies in het kader van burgerschapsvorming.Voor de andere vakken werken de leerlingen klassikaal onafhankelijk van hun niveau.Het vak Nederlands bestaat uit woordenschat, grammatica, spelling, technisch en begrijpend lezen, schrijven, spreken en luisteren. Bevordering: de leerling wordt bevorderd naar een volgend niveau op basis van resultaten zoals beschreven in het PTD.-CITO-VAS- esultaten op alle domeinen van Nederlands gemiddeld een rzes-resultaten op CE vakken-resultaten op andere vakken gemiddeld voldoende-werkhouding en motivatie bij alle vakken-leeftijd en vooropleiding'