b'16De OnderbouwEersteleerjaarDe brugklassen basis, kader en gl/tl-mavo kennen de volgende vakken: Nederlands, rekenen, biologie, wiskunde, Engels, mentoruur, lichamelijke opvoeding, creatieve techniek, mens & maatschappij, muziek, keuzewerktijd en D&P-uren. De gl/tl leerlingen krijgen ook Spaans. In de mavoklas wordt uiteraard mavo-stof aangeboden. Indien een leerling havo-potentieel blijkt te hebben, kan hij/zij tussentijds, of aan het einde van het schooljaar, naar een havo-opleiding. Het Diamant College heeft een intensieve samenwerking met het Edith Stein College.Wanneer heeft een leerling havo potentieel?Wanneer hij/zij tenminste een niet afgeronde 8 heeft voor de afzonderlijke vakken NL- Eng- Wis.Wanneer hij/zij tenminste een niet afgeronde 7 heeft voor de andere AVO-vakken.Wanneer hij/zij op de niet-AVO-vakken gemiddeld voldoende staat.Wanneer hij/zij ervan blijk geeft goed te kunnen plannen en organiseren.Wanneer de docentenvergadering een positief advies geeft.Opstroom naar een ander niveauEen leerling stroomt op naar een ander niveau als hij/zij:Voor alle CE-vakken een 7.5 gemiddeld heeft.Voor Nederlands minimaal een niet afgeronde 7.0 heeft.De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven.De docentenvergadering hiermee akkoord gaat.Het besluit van de docentenvergadering is bindend.Afstroom naar een ander niveauEen leerling stroomt af als hij/zij:Vier tekorten heeft op de CE-vakken;De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveauonderschrijven;De docentenvergadering een positief advies geeft.'