b'17TweedeleerjaarIn het tweede leerjaar basis, kader en gl/tl-mavo worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, rekenen, wiskunde, mentoruur, creatieve techniek, Engels, biologie, mens & maatschappij, lichamelijke opvoeding, economie, muziek, D&P-uren en in de gl/tl-mavo Spaans. Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen de basis- en kaderleerlingen voor wiskunde of biologie als examenvak n twee keuzedelen voor het beroepsgerichte vak. (D&P)Opstroom naar een ander niveauEen leerling stroomt op naar een ander niveau als hij/zij:Voor alle CE-vakken een niet afgeronde 7.5 gemiddeld heeft;Voor Nederlands minimaal een niet afgeronde 7.0 heeft;De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;De docentenvergadering een positief advies geeft.Afstroom naar een ander niveauEen leerling stroomt af als hij/zij:Vier tekorten heeft op de CE-vakken;De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;De docentenvergadering een positief advies geeft.De bovenbouwDerdeleerjaarPTAVr 1 oktober ontvangen leerlingen en hun ouders het PTA. Hierin staat de stof die behandeld wordt, de toetsen die worden afgenomen, de regelgeving rondom het examen en de zak- slaagregeling. Het PTA wordt eveneens op de website gepubliceerd. Opstroom naar een ander niveau (na het 1e cijferrapport)Een leerling stroomt op naar een ander niveau als hij/zij:Voor alle CE-vakken een niet afgeronde 7.0 gemiddeld heeft;De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;De docentenvergadering een positief advies geeft'