b'18Afstroom naar een ander niveau (uiterlijk bij het2e cijferrapport)Een leerling stroomt af als hij/zij:Vier tekorten heeft op de CE-vakken;De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;De docentenvergadering een positief advies geeft;VierdeleerjaarPTAVr 1 oktober ontvangen leerlingen en hun ouders het PTA. Hierin staat de stof die behandeld wordt, de toetsen die worden afgenomen, de regelgeving rondom het examen en de zak- slaagregeling. Het PTA wordt eveneens op de website gepubliceerd. Zak-slaagregelingEen leerling is geslaagd indien:1.Het gemiddelde over de cijfers voor alle vakken van het Centraal Examen een afgeronde 5.5 is. Een leerling die geen 5.5 haalt, is per definitie afgewezen. Deze regel gaat vr alle andere slaagregels. Als de leerling aan de bovenstaande eis voldoet, gaan de regels gelden die hieronder staan. Het gemiddelde van het SE en CE op hele cijfers afgerond. alles een 6 of hogern 5, rest 6 of hoger n 4 met minimaal n 7 en rest 6 of hogertwee keer 5 met minimaal n 7 en rest 6 of hogerCijfer Dienstverlening & producten bestaat uit 2 cijfers die ieder als aparte cijfers tellen in de zak-slaagregelingMaatschappijleer 1 doet mee in de slaagregelingKunstvakken 1 en LO moeten minimaal voldoende zijn afgesloten om in aanmerking te komen voor een diplomastages en profielwerkstuk zijn voldoende afgerondIn alle andere gevallen is een leerling afgewezen. Een herexamen in de tweede of derde periode kan hierin nog verandering brengen.'