b'19VerwijzingIn de isk-klassen en in leerjaar 1, 2 en 3 van het vmbo worden verwezen:Leerlingen die doubleren en naar de mening van de docentenvergadering niet geschikt zijn voor het door ons geboden onderwijs.In leerjaar 4 vmbo worden verwezen: Leerlingen die voor de eerste keer zakken en naar de mening van de docentenvergadering zich beter kunnen aanmelden bij het mbo.'