b'20DagindelingDagstart alleen als het in je rooster staat. Dit is niet elke dag.Op dinsdag na het 6e lesuur geen lessen meer.Lestijden Leerjaar 1 & 2 en ISKLestijden Leerjaar 3 & 4 en ISK-MBO 08.40 - 09.00 Dagstart 09.10 - 09.30 Dagstart09.00 - 09.40 1e lesuur 09.30 - 10.10 1e lesuur 09.40 - 10.20 2e lesuur 10.10 - 10.50 2e lesuur 10.20 -11.00 3e lesuur 10.50 -11.30 3e lesuur 11.00 - 11.30 ochtendpauze11.30 - 12.00 ochtendpauze11.30 - 12.10 4e lesuur 12.00 - 12.40 4e lesuur12.10 - 12.50 5e lesuur 12.40 - 13.20 5e lesuur12.50 - 13.30 6e lesuur 13.20 - 14.00 6e lesuur13.30 - 14.00 middagpauze 14.00 - 14.30 middagpauze14.00 - 14.40 7e lesuur 14.30 - 15.10 7e lesuur14.40 - 15.20 8e lesuur15.10 - 15.50 8e lesuur 15.20 - 16.00 9e lesuur 15.50 - 16.30 9e lesuurAfwezigheid en verzuim Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen alle lessen volgen! Daarom begeleiden wij intensief de afwezigheid en het verzuim van leerlingen.Als een leerling van tevoren weet dat hij/zij n of meer lessen, voor bijv. bezoek aan arts of tandarts, moet missen, vraagt hij/zij, minimaal twee dagen voor de afspraak, vrij bij een receptiemedewerker. Daarvoor heeft men een door de ouders of verzorgers ondertekende absentiebrief nodig, die verkrijgbaar is bij de receptie, met daarin vermeld de reden van verzuim. Ander verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider (zie verder in deze schoolgids).Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, melden de ouders/verzorgers dit vr schooltijd telefonisch aan de school. Als een leerling naar huis wil, omdat hij/zij zich ziek voelt, meldt hij/zij zich eerst bij de teamleider. Er wordt eerst nagegaan of er iemand thuis is om de leerling op te vangen en er wordt een aantekening gemaakt in de absentenregistratie. Zodra de leerling thuis is gekomen, verzoeken wij de ouders/verzorgers dit door te geven aan school.'