b'21Wanneer een leerling te laat is, dat wil zeggen dat hij een les of een deel van de les mist, dan moet hij zich eerst melden bij de receptie. Daar wordt bepaald of er een geldige reden is of niet. Een half uur na aanvangstijd, mag een leerling de les niet meer binnen.Indien er geen geldige reden was, moet de leerling zich de andere dag vr het eerste lesuur melden. Als de leerling te vaak te laat komt, is de school verplicht dit te melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan dan een proces- Wij vinden het verbaal opmaken, waarna een bekeuring kan volgen.heel belangrijk dat onze leerlingen De leerling moet het ongeoorloofde verzuim altijd inhalen. Als hetalle lessen volgen! verzuim te veel oploopt dan kan de mentor of de afdelingsleiderDaarom begeleiden besluiten een vierkant rooster in te stellen. De leerling moet zichwij intensief de dan elke dag om 8.00 uur melden en tot 16.00 uur op schoolaanwezigheid en blijven (vierkant rooster).het verzuim van leerlingen.Lesuitval Soms komt het voor dat lessen uitvallen, bijvoorbeeld als een docent ziek is. We proberen zoveel mogelijk deze uren op te vangen met hulp van andere docenten. Lukt dat niet, dan proberen we het lesrooster aan te passen. Dan komen de uitgevallen uren zoveel mogelijk aan het begin of aan het eind van de dag te staan,In de Magister APP waardoor de leerlingen later beginnen of eerder vrij zijn.kunnen leerlingen Elke ochtend staat er in Magister het dagrooster vermeld.en ouders alle Leerlingen en/of ouders/verzorgers kunnen indien mogelijk danroosterwijzigingen thuis al maatregelen nemen.volgen.'