b'23Adreswijziging De school heeft de adressen en telefoonnummers van alle leerlingen nodig om bijvoorbeeld een brief te sturen of om te kunnen bellen naar huis. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen in adres of telefoonnummer doorgeeft aan school! Ook andere belangrijke wijzigingen vragen we te melden. Dit kan bij de receptie van de school, telefoon 070-7002400 of viainfo@diamantcollege.nl. Leerlingbegeleiding Onder leerlingbegeleiding verstaan we alle activiteiten binnen onze school, die de bedoeling hebben de leerlingen te ondersteunen in de ontwikkeling die zij persoonlijk doormaken. Het gaat dan om talentontwikkeling, zoals ontwikkelingen op het terrein van het leren, persoonlijke ontwikkeling, het kiezen van een vervolgopleiding of beroep en het omgaan met jezelf en anderen. Soms komen leerlingen op school of thuis in situaties terecht, waar ze zonder hulp niet uitkomen. Voor deze leerlingen en hun ouders biedt onze school extra begeleiding. In de leerlingbegeleiding op onze school onderscheiden we 2 aspecten: 1.het leerproces 2.de sociaal-emotionele ontwikkeling Het leerproces Mentoren Iedere klas heeft een mentor, die ook de mentorles aan de leerlingen geeft. In de mentorles wordt aandacht besteed aan normen en waarden, sociale- en studievaardigheden en loopbaanorintatie. De mentor is voor zijn of haar klas de eerste contactpersoon voor leerlingen, ouders en collegas. De mentor reikt ook de rapporten uit aan ouders en leerlingen en is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Loopbaanorintatie We vinden het op onze school belangrijk dat de leerlingen nadenken over: Wie ben ik?, Wat wil ik?, Welk soort werk past bij mij?, Wat wil ik worden?, Wie kan mij daarbij helpen?. Onze leerlingen moeten al op jonge leeftijd keuzes maken die invloed'