b'24hebben op hun verdere leven. De keuze van richtingen, vakken en vervolgopleiding na het vmbo is ingewikkeld. Elke leerling moet meerdere malen kiezen, waarbij deskundige hulp wenselijk en noodzakelijk is. Leerlingen die daar behoefte aan hebben, worden vanaf de vierde klas begeleid door een persoonlijke coach.Dagstart en Keuze Werktijd (KWT)Het Diamant College wil dat elke leerling op maat het onderwijsprogramma kan volgen en afsluiten, zelfsturend is in het leren en boven zichzelf kan uitstijgen door talenten verder te ontwikkelen. Dan doen we door leerlingen een ingeroosterde Dagstart n KeuzeWerkTijd te geven in alle leerjaren, in alle afdelingen en niveaus.Aan het begin van de dag, voordat de lessen beginnen, krijgen de leerlingen een dagstart. Tijdens de dagstart van 20 minuten vertellen de leerlingen hoe ze in hun vel zitten, hoe hun dag eruit gaat zien, of ze qua weekplanning in de pas lopen of dat ze achterstand of voorsprong hebben, of ze hun spullen bij zich hebben, ze hun huiswerk op orde hebben, of er iets belangrijks te delen valt bijvoorbeeld iets belangrijks in het nieuws van de dag. Zo kunnen de leerlingen rustig de dag vervolgen met de lessen volgens rooster.Voor de nieuwe 1e jaars leerlingen en de nieuwe ISK-leerlingen wordt meteen na de zomervakantie 1 lesuur KWT ingepland waarin geleerd wordt met de plenda (planner/agenda) om te gaan.Vanaf de herfstvakantie zijn in het rooster van elke leerling minimaal 2 keer 2 lesuren KWT aan het eind van de dag ingeroosterd om ondersteuningslessen te krijgen in bepaalde vakken, om studievaardigheden als plannen en organiseren te leren of om in (sport)activiteiten nog beter te worden.Leerlingen leren keuzes te maken waar ze de KWT -uren aan gaan besteden. In eerste instantie worden de leerlingen hierbij ondersteund door de mentoren.'