b'25HuiswerkbegeleidingIn de keuzewerk tijd uren (KWT) kan door leerlingen huiswerk worden gemaakt. Voor sommige leerlingen kan dat als verplicht onderdeel aangegeven worden. De KWT uren worden begeleid door docenten zodat leerlingen ook nog extra inhoudelijke uitleg kunnen krijgen van een docent.LeerstofplannersLeerlingen leren zelfstandig te werken. Een hulpmiddel hierbij is de leerstofplanner. Per week wordt de leerstof, het huiswerk de herhalingsopdrachten en de verdiepingsopdrachten vermeld. Verder staat vermeld wanneer er een toets is en wat daarvoor geleerd moet worden. Ook inleverdata van o.a. werkstukken staan daarin vermeld. De leerstofplanners worden in magister gezet zodat ook ouders/verzorgers mee kunnen kijken.Remediale hulp (RT) Heel belangrijk voor de toekomst en verdere studie van onze leerlingen, is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Al onze docenten werken samen met de leerlingen actief aan het vergroten van hun taalvaardigheid. Wanneer we merken dat leerlingen veel moeite hebben met taal/rekenen/wiskunde, kan er een leerprobleem zijn, zoals bijvoorbeeld dyslexie (moeite met lezen en spellen) en/of dyscalculie (ernstige problemen met rekenen). Met de juiste begeleiding kan de leerling vooruitgaan in zijn ontwikkeling. Leerlingen kunnen extra hulp krijgen van een speciale docent, die veel kennis van leerproblemen heeft (remedial teacher).'