b'27De gezondheid van uw kind Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).Het CJG is voor Haagse leerlingen en hun ouders de plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van leerlingen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.Op het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen twee gezondheidsonderzoeken aangeboden. Het eerste gezondheidsonderzoek vindt plaats in de 1e klas vmbo. Alle leerlingen krijgen een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Tijdens deze afspraak wordt gesproken over groei, ontwikkeling en leefwijze. Het tweede onderzoek (jongerenconsult) is voor de 3e klas vmbo en start met een Check Up door het invullen van een vragenlijst. Deze lijst geeft direct feedback over de gezondheid van het kind. Extra ondersteuning Het is voor leerlingen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor het CJG: 0800-2854070.VaccinatiesLeerlingen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging. Meer informatie: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.Gegevens van uw kindDe jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG gebruiken de persoonsgegevens uit de leerlingadministratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. Wanneer uw kind niet verschenen is op de afspraak, neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zo nodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt.'