b'29doorlopende leerlijn. Zo krijgen leerlingen en ouders inzicht in de opbouw van kennis en vaardigheden. Behaalde resultaten worden in het rapport weergegeven en besproken met leerlingen en ouders/verzorgers. PTA (programma van toetsing en afsluiting) Vanaf het derde jaar krijgen leerlingen te maken met het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA). Het PTA bepaalt het te volgen inhoudelijke programma naar het examen. Alle cijfers en beoordelingen wegen vanaf het begin van het derde jaar mee in de uiteindelijke examencijfers. De eerste dag in de bovenbouw (klas 3) is dus ook de eerste dag van de examenperiode die twee jaar duurt, want vanaf het derde jaar tellen de cijfers die leerlingen halen al mee voor het eindexamen.In het PTA kun je lezen welke leerstof je in de laatste twee jaren moet beheersen, welke toetsen er gemaakt moeten worden en wanneer ze worden afgenomen. Kortom het is het programma dat gevolgd moet worden om met de behaalde cijfers voor het centrale examen na twee jaar met een diploma het Diamant College te kunnen verlaten. Het PTA wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt op de informatieavond.Het PTD, het examenreglement en het PTA zijn ook te vinden op onze website.'