b'30HOE KUN JE JE AANMELDEN?Intake nieuwe leerlingen Als school zijn we verantwoordelijk alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar de toekomst. Daarom spreken we iedere leerling en zijn/haar ouders/verzorgers heel uitgebreid bij aanmelding op school: de intake. U kunt zich via onze website aanmelden voor een intakegesprek. Intakers en medewerkers van het zorgteam voeren deze gesprekken met de ouders en leerlingen, waarin verteld wordt over het onderwijs op onze school, de belangstellingen van het kind, welke Brede Schoolactiviteiten we aanbieden en welke rol ouders kunnen en willen spelen als hun kind bij ons op school zit. Tegelijkertijd worden dan ook de benodigde gegevens verzameld en ingevuld op het aanmeldingsformulier. Natuurlijk wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst en wordt gevraagd naar onder andere het onderwijskundig rapport. Indien uit het onderwijskundig rapport blijkt dat we meer informatie nodig hebben, wordt de leerling op een later moment nogmaals uitgenodigd om een test te doen of om een vragenlijst in te vullen. Hiermee kan worden vastgesteld hoe we de nieuwe leerling kunnen begeleiden en in welke klas we hem of haar kunnen indelen. Het spreekt voor zich, dat de ouders en de school waar de leerling vandaan komt, altijd schriftelijk bericht over de plaatsing van het aangemelde kind ontvangen.'