b'31Toelatingscriteria De criteria voor toelating tot het Diamant College zijn: Advies vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl)Advies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)Advies vmbo gemengde leerweg (gl)Advies vmbo theoretische leerweg (tl)/mavoAdvies vmbo bbl, kbl, gl, tl/mavo met lwooAdvies taalklassenAdvies iskUitgangspunt bij de intakeprocedure is dat een leerling binnen n van deze 7 categorien geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden.Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt gekeken naar de uitgangspunten van passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website. LotingscriteriaLeerlingen die al een broer of zus op school hebben, krijgen altijd voorrang bij plaatsing.'