b'32OUDERSOuders/verzorgers zijn voor ons de belangrijkste partners om onze leerlingen te begeleiden naar een kansrijke toekomst. Wij verwachten ouders op school tijdens rapportavonden, op thema-avonden en als zij een individueel gesprek willen met een mentor. Ouders krijgen een eigen inlogcode voor Magister zodat zij deOuders krijgen een vorderingen van hun kind kunnen bijhouden. Wij willen ook altijdeigen inlogcode voor graag weten welke ouders iets extras voor de school kunnen doenMagister zodat zij in bijvoorbeeld de ouderraad of ander vrijwilligerswerk. Verderede vorderingen van communicatie verloopt via de HOY APP hun kind kunnen bijhouden.Huisbezoeken De mentoren van de ISK bezoeken de ouders van hun mentorleerlingen gedurende het schooljaar om nader kennis te maken met ouders, broertjes en zusjes en om te praten over verwachtingen die ouders hebben van school en die de school heeft van ouders.De mentoren van de brugklassers bezoeken Ouderavondende ouders van hun mentorleerlingen Aan het begin van het schooljaar worden ouderavondengedurende het georganiseerd. De inhoud hiervan is afhankelijk van het leerjaar.schooljaar om nader Voor het 3e leerjaar is er een extra avond voor de buitenlandreiskennis te maken.en voor het 4e leerjaar is er een extra avond in het kader van de examens.'