b'34Medezeggenschapsraad Voor de medewerkers, ouders en leerlingen van het Diamant College is er een medezeggenschapsraad (MR). De leden van de MR vertegenwoordigen hun collegas in de school en worden door hen gekozen. Het doel van de raad is om met de directie mee te denken over zaken de school aangaande. De MR mag ongevraagd advies geven over allerlei onderwerpen. Welke dat zijn, staat in het Reglement Medezeggenschapsraad dat aangevraagd kan worden bij de directie.De school levert goede prestaties. Kwaliteit van het onderwijsIn de onderbouw presteren de De school levert goede prestaties. In de onderbouw presterenleerlingen naar de leerlingen naar verwachting (volgens de inschatting van deverwachting (volgens basisschool). In de bovenbouw slaagt een hoog percentage, zonderde inschatting van de zittenblijven, voor het diploma. Het percentage geslaagden is debasisschool). In de laatste jaren hoog. In 2020 was het slagingspercentage 100%.bovenbouw slaagt Voor een overzicht van de kwaliteitskaarten van de afgelopen jareneen hoog percentage, van het Diamant College kunt u de volgende sites bezoeken: zonder zittenblijven, www.onderwijsinspectie.nl en www.scholenopdekaart.nl. voor het diploma. In het vierde leerjaar van hun opleiding op het Diamant College (met of zonder diploma) schrijven de leerlingen zich voor 1 april in voor een mbo-opleiding.'