b'37FINANCILE ZAKEN Gratis studieboeken De schoolboeken voor de ouders van leerplichtige leerlingen zijn ook in het schooljaar 2020-2021 gratis. Het Diamant College heeft voor de aanschaf van de boeken met de firma Van Dijk Educatie in Kampen een overeenkomst gesloten over het verstrekken van deHet Diamant College schoolboeken.vraagt jaarlijks een (vrijwillige) bijdrage Het adres is: Van Dijk Educatie, Postbus 23, 8260 AA Kampenvan de ouders. Deze www.vandijk.nl bijdrage gebruiken we voor buitenschoolse Voor alle duidelijkheid: de schoolboeken zijn voor de ouders gratis,activiteiten en voor maar dat houdt niet in dat ze niets kosten. De school moet daarandere uitgaven die gewoon geld voor betalen aan de boekhandel en u (uw kind) krijgtniet door de overheid de boeken daardoor in bruikleen. U mag ze gratis gebruiken.worden betaald.Naast het boekenpakket dienen de leerlingen schoolbenodigdheden aan te schaffen, zoals schriften, multomappen, schrijfmateriaal, woordenboeken en sportkleding. De lijst schoolbenodigdheden wordt u toegestuurd samen met de plaatsingsbrief voor het nieuwe schooljaar.Ouderbijdrage Het Diamant College vraagt jaarlijks een (vrijwillige) bijdrage van de ouders. Deze bijdrage gebruiken we voor buitenschoolse activiteiten en voor andere uitgaven die niet door de overheid worden betaald. U kunt hierbij denken aan de schoolreis, schoolfeesten, excursies, klassenuitjes, enz. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 - 2021 is vastgesteld op 125,-. Als u meer leerlingen op school heeft, is een kortingsregeling van toepassing. Deze geldt ook als de leerlingen op verschillende locaties van Scholengroep Esloo zijn geplaatst. Voor twee leerlingen uit n gezin is de ouderbijdrage 200,-. Het is mogelijk de ouderbijdrage in termijnen te betalen. De administratie kan u hierover informeren. U ontvangt bericht van ons over de wijze van betaling. Indien u een Ooievaarspas heeft van de gemeente Den Haag betaalt de gemeente de ouderbijdrage, nadat de pas op school is gescand. De Ooievaarspas is alleen voor inwoners vanDen Haag.'