b'38Kluisjes Alle leerlingen kunnen een kluisje huren om daarin bijv. hun telefoon, muziekdragers, boeken, schriften en andere persoonlijke eigendommen te bewaren. De huur bedraagt 10,- per cursusjaar. Scholierenongevallenverzekering Het Diamant College heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze is alleen geldig gedurende schooltijd. Alleen die ongevallen worden vergoed die aantoonbaar het gevolg zijn van schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het bestuur of personeel. In de praktijk blijkt dat dit zelden het geval is. Een aanvullende scholierenongevallenverzekering is daarom de aangewezen dekking tegen de financile gevolgen van ongevallen binnen schooltijd (plus een uur daarvoor en daarna), inclusief die van blijvende invaliditeit. Verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen wordt niet door deze verzekering gedekt. Als eigendommen van de school door de schuld van leerlingen worden vernield of beschadigd, betalen de ouders de schade. Het verdient daarom aanbeveling zich voor beide risicos apart te verzekeren.'