b'4Het Diamant CollegeHet Diamant College, is een kleine, veilige en gezonde school voor mavo, vmbo en isk (internationale schakelklassen), met zon 450 leerlingen en 65 personeelsleden. Wij staan voor goed onderwijs en hechten veel waarde aan Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en uitstel van keuzes. Op het Diamant College hebben we de leerwegen basis, kader, gemengde leerweg en mavo, allen met n zonder lwoo. Direct in de onderbouw beginnen de leerlingen al na te denken over wat ze kunnen, wat ze later willen en wat daarvoor nodig is. Ze krijgen naast vakken als Nederlands, Engels, biologie, creatieve techniek en lichamelijke opvoeding ook uren Dienstverlening & Producten (D&P) in de werelden Ondernemen, Design, Gezondheid en Technologie. Hierin ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talenten. In het schooljaar 2020-2021 gaan we onze onderwijs organisatie op een aantal onderdelen verbeteren. We gaan werken met:1Een blokken rooster met lessen van 40 minuten. Een blok bestaat uit 3 lessen. Na drie lessen is er een pauze van een half uur. In een blok heb je theorie f praktijklessen; 2De lestijden zijn aangepast. De eerste les start om 9.00 uur (ipv 8.30). We sluiten hierbij aan bij het wetenschappelijke bewijs dat een latere start voor een puberbrein beter is. Het kan zijn dat vr je eerste les een dagstart (DG) staat ingeroosterd. Dit is een verplichte opstart van 20 minuten voor de hele klas. Je'