b'44Vertrouwensinspecteur: Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; discriminatie en radicalisering.Ernstige klachten die vallen binnen deze categorien kunnen worden besproken met de vertrouwensinspecteur. Deze zal de klachten niet zelf behandelen maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111.Onderwijsgroep Lucas VO Den HaagHet Diamant College maakt deel uit van de Onderwijsgroep Lucas VO Den HaagDeze onderwijsgroep is ontstaan door fusie van een aantal scholen uit Den Haag, Voorburg en Pijnacker. De onderwijsgroep biedt onderwijs aan op isk-, praktijk-, vmbo-, havo-, atheneum- en gymnasiumniveau.Op het Diamant College zitten ongeveer 450 leerlingen die onderwijs volgen op mavo- en vmbo-niveau en in de Internationale Schakelklas. Lucas VO Den Haag valt onder het bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs. Deze stichting voor interconfessioneel onderwijs voert het bestuur over een groot aantal basisscholen en scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.Het adres van de centrale directie: Diamanthorst 183 2592 GD Den Haag Telefoon: 070-7002000 Het adres van het bestuur: Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE Den Haag Telefoon: 070-300 1100'