b'7 Op het Diamant College willen we leren en werken in verbondenheid. Verbonden zijn met jezelf, je omgeving, de school, de wereld waarin je leeft.DC: School voor Talentontwikkeling Wij zijn een school voor talentontwikkeling met loopbaanbegeleiding en uitstel van keuzes als rode draad. Wij focussen niet alleen op kwalificatie, maar ook op socialisatie. Vanaf het schooljaar 2014-2015 werken we aan een systematische aanpak en invoering van een school voor Talentontwikkeling. Elk jaar voegen we iets toe en evalueren we de resultaten van het jaar ervoor. Uitstel van keuzesIn het kader van uitstel van keuzes kunnen leerlingen tot leerjaar 3 opstromen en afstromen binnen de school. Leerlingen die havo-potentie blijken te hebben, kunnen na een jaar overstappen naar de havo-afdeling van het Edith Stein College waarmee wordt samengewerkt. Uitstel van keuzes betekent op onze school ook dat leerlingen nog geen keuze hoeven te maken voor een sector uit het mbo. Tot en met leerjaar 4 krijgt men binnen de 4 werelden Ondernemen, Design, Gezondheid en Technologie onderdelen uit verschillende sectoren aangeboden.'