b'8Loopbaanbegeleiding Vanaf leerjaar 1 worden leerlingen gestimuleerd na te denken over wat ze kunnen, wat ze later willen en wat daarvoor nodig is. Ze doen dat vooral in de lessen D&P uren, maar ook in andere vakken. De vragen die hierbij centraal staan zijn:Wie ben ik, wat kan ik? KwaliteitenreflectieWat wil ik, wat drijft mij? MotievenreflectieWelk soort werk past bij mij? WerkexploratieWat wil ik worden? LoopbaansturingWie kan mij daarbij helpen? NetwerkenIn de bovenbouw wordt dit voortgezet tijdens de lessen D&P, in de algemene vakken en in stages. Uiteindelijk moet dit leiden tot een goed gemotiveerde keuze voor het vervolgonderwijs in het mbo.De D&P uren in de onderbouw bestrijken de sectoren Zorg & Welzijn, Handel en Administratie, ICT, Groen, Techniek en Horeca. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich verder in bovengenoemde sectoren en lopen ze stage in bedrijven en/of instellingen. Buitenlandreis Voor de derdejaars leerlingen en de MBO-ISK groep organiseren we een boeiende reis naar Londen of naar de Ardennen. Vanwege de coronamaatregelen is het nog niet zeker wanneer we toestemming krijgen om deze reizen te organiseren. We verwachten dat het in juni 2021 wel mogelijk is. Zodra we daarover zekerheid hebben organiseren we een informatieavond voor leerlingen en ouders.De tweedejaars leerlingen en ouders kunnen beginnen met sparen voor de buitenlandreis die plaats vindt in het derde leerjaar.'