Contact

Lwoo

Heeft uw kind een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gekregen van de basisschool? Dan kunt u uw kind voor lwoo aanmelden op onze school.

Het lwoo is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben om hun onderwijsloopbaan succesvol te doorlopen.

Wij bieden binnen het lwoo o.a.:

  • kleinere klassen
  • extra inzet van mentoren
  • extra inzet van RT
  • huiswerkbegeleiding