Toelating en aanmelding

Toelating en aanmelding

Aanmeldprocedure 2024-2025

1e ronde aanmelden:

Van 18 maart t/m 31 maart kan het aanmeldformulier bij ons op school ingeleverd worden als het Diamant College de eerste keuze is. Inleveren van het aanmeldformulier kan bij de receptie, via de post/in de brievenbus of per e-mail op info@diamantcollege.nl.

Op zaterdag 23 maart van 10:00 – 12: 00 uur zijn wij aanwezig op het Diamant College om de aanmeldingen in ontvangst te nemen.

Op schooldagen (maandag – vrijdag) zijn wij geopend van 08:00 – 16:00 uur voor het in ontvangst nemen van het aanmeldformulier.

Voor het aanmelden vragen wij om mee te nemen:

  • (kopie van) paspoort/ID-kaart;
  • BOVO formulier met unieke code (3 pagina’s) ingevuld met cijfers bij de schoolkeuze en ondertekend op alle pagina’s

of

  • Indien u digitaal aanmelden heeft via OnderwijsTransparant, dan neemt u de inloggegevens mee, zodat wij kunnen helpen met de digitale aanmelding.

Als u kiest voor het Diamant College en u heeft hulp nodig met het aanmelden via het digitale aanmeldformulier dan bent u welkom op woensdag 20 maart en woensdag 27 maart tussen 13:00 – 15:00 uur. Neem dan de informatie met inloggegevens voor OnderwijsTransparant (OT) mee.

Bekendmaking toelating:

Op woensdag 15 mei vanaf 15:00 uur wordt u gebeld met informatie of uw kind bij het Diamant College is aangenomen en wordt ingeschreven voor het volgende schooljaar.

2e ronde en restperiode:

Er is een tweede aanmeldronde van 21 t/m 24 mei voor leerlingen die in de eerste periode niet zijn aangemeld. Let wel op: het kan zijn dat het schoolniveau van uw kind dan niet meer beschikbaar is. Wij raden altijd aan om in de eerste periode aan te melden.

Voor de tweede periode is de bekendmaking m.b.t. de plaatsing op vrijdag 31 mei vanaf 15:00 uur.

Na de meivakantie komt er nog een restperiode. Dan kunt u vanaf woensdag 5 juni aanmelden. In de laatste periode geldt dat de aanmelding op basis van binnenkomst gaat.

Als u wilt wisselen van school, dan is het belangrijk dat u eerst bij de nieuwe keuze navraagt of er wel plaats is, voordat u bij de school waar uw kind geplaatst is, de aanmelding opgeeft.

Via www.bovohaaglanden.nl kunt u meer informatie vinden. Deze animatie geeft een beeld van de aanmeldprocedure.

Intake nieuwe leerlingen

Als school zijn we verantwoordelijk alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar de toekomst. Daarom spreken we iedere leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) heel uitgebreid bij aanmelding op school: de intake.

Tijdens een intakegesprek worden de benodigde gegevens verzameld en ingevuld op het inschrijfformulier. Natuurlijk wordt er altijd contact opgenomen met de basisschool en wordt gevraagd naar het onderwijskundig rapport.

Ouders en de school waar de leerling vandaan komt ontvangen altijd schriftelijk bericht over de plaatsing van de leerling.

Toelatingscriteria

De criteria voor toelating tot het Diamant College zijn:

  • Advies vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • Advies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
  • Advies vmbo theoretische leerweg (tl)/mavo
  • Advies vmbo bbl, kbl, tl/mavo met lwoo
  • Advies taalklassen
  • Advies isk

Uitgangspunt is dat een leerling binnen één van deze 6 categorieën geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden.

Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt gekeken naar de uitgangspunten van passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website.

Lotingscriteria

Leerlingen die al een broer of zus op school hebben, krijgen altijd voorrang bij plaatsing.