Toelating en aanmelding

Ook interessant

Aanmelden van groep 8-leerlingen voor leerjaar 1 gaat via het formulier dat u ontvangt van de basisschool van uw kind. Dit geldt ook voor leerlingen die op een basisschool zitten en nog recht hebben op isk-onderwijs. U ontvangt dit formulier in januari 2022. Vervolgens kunt u het inleveren bij de school van uw eerste keuze. De aanmeldperiode is van zaterdag 12 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022. Op zaterdag 12 februari is de school open van 10.00 tot 12.00 uur om het aanmeldformulier in te leveren. Daarna kunt u het formulier inleveren tijdens openingstijden van de school (8.30 – 16.30 uur).

Op 7 april 2022 is de loting en na 15.00 uur krijgt u van ons een bericht of uw zoon of dochter is aangenomen.

Voor leerjaar  2, 3 en isk maakt u  telefonisch (070-7002400) een afspraak voor een intake.

De criteria voor toelating tot het Diamant College zijn:

  • Advies vmbo basis (bbl) met of zonder lwoo
  • Advies vmbo kader (kbl) met of zonder lwoo
  • Advies vmbo gemengde leerweg (gl) met of zonder lwoo
  • Advies vmbo mavo (tl) met of zonder lwoo
  • Gemend advies: basis/kader, kader/mavo met of zonder lwoo
  • Advies isk

Uitgangspunt bij de intakeprocedure is dat een leerling binnen één van deze zeven categorieën geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden.

Leerlingen die al een broer of zus op school hebben krijgen altijd voorrang bij plaatsing. We hebben de volgende mogelijkheden: vmbo basis (16 leerlingen), vmbo basis/kader (16 leerlingen), vmbo kader (18 leerlingen), mavo kansenklas (18 leerlingen) en een mavo klas (20 leerlingen)

Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt gekeken naar de uitgangspunten van passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website.