Toelating en aanmelding

Hoe kan ik mij aanmelden

Aanmelden van groep 8-leerlingen voor leerjaar 1 gaat voortaan via het formulier dat u ontvangt van de basisschool van uw kind. Dit geldt ook voor leerlingen die op een basisschool zitten en nog recht hebben op isk-onderwijs. U ontvangt dit formulier in januari 2021. Vervolgens kunt u het inleveren bij de school van uw eerste keuze. De aanmeldperiode is van zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 5 maart 2021. Op zaterdag 13 februari is de school open van 10.00 tot 12.00 uur om het aanmeldformulier in te leveren. Daarna kunt u het formulier inleveren tijdens openingstijden van de school (8.30 – 16.30 uur).

Op 15 april 2021 is de loting en na 15.00 uur krijgt u van ons een bericht of uw zoon of dochter is aangenomen.

Voor leerjaar  2, 3 en isk maakt u  telefonisch (070-7002400) een afspraak voor een intake.

De criteria voor toelating tot het Diamant College zijn:

  • Advies vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • Advies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
  • Advies vmbo gemengde leerweg (gl)
  • Advies vmbo theoretische leerweg (tl)/mavo
  • Advies vmbo bbl, kbl, gl, tl/mavo met lwoo
  • Advies taalklassen
  • Advies isk

Uitgangspunt bij de intakeprocedure is dat een leerling binnen één van deze zeven categorieën geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden.

Leerlingen die al een broer of zus op school hebben krijgen altijd voorrang bij plaatsing. We hebben de volgende mogelijkheden: vmbo basis (16 leerlingen), vmbo basis/kader (16 leerlingen), vmbo kader (18 leerlingen), mavo kansenklas (18 leerlingen) en een mavo klas (20 leerlingen)

Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt gekeken naar de uitgangspunten van passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website.

Ook interessant