Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor?

Onze Missie

Op het Diamant College willen wij ‘leren en werken in verbondenheid’. Verbonden zijn met jezelf, je omgeving, de school, de wereld waarin je leeft.

DC: School voor Talentontwikkeling
Wij zijn een school voor talentontwikkeling met loopbaanbegeleiding en uitstel van keuzes als rode draad. Wij focussen niet alleen op kwalificatie, maar ook op socialisatie. We werken aan een systematische aanpak en invoering van een school voor talentontwikkeling. Het onderwijs wordt vormgegeven door 4 werelden: ondernemen, design, gezondheid en technologie. Het aangeboden lesprogramma voor de leerlingen is opgehangen aan deze 4 werelden. Ervaren, beleven en het ontwikkelen van vaardigheden, dat zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. Elk jaar voegen we iets toe en evalueren we de resultaten van het jaar ervoor. Lees verder

Uitstel van keuzes
In het kader van uitstel van keuzes kunnen leerlingen tot leerjaar 3 opstromen en afstromen binnen de school. Leerlingen die havo-potentie blijken te hebben, kunnen na een jaar overstappen naar de havo-afdeling van het Edith Stein College waarmee wordt samengewerkt.

Uitstel van keuzes betekent op onze school ook dat leerlingen nog geen keuze hoeven te maken voor een sector uit het mbo. Tot en met leerjaar 4 krijgt men binnen talenturen (TTU) onderdelen uit verschillende sectoren aangeboden. Lees verder

Loopbaanbegeleiding 
Vanaf leerjaar 1 worden leerlingen gestimuleerd na te denken over wat ze kunnen, wat zij later willen en wat daarvoor nodig is. Ze doen dat vooral in de lessen talenturen, maar ook in andere vakken. De vragen die hierbij centraal staan zijn:

  • Wie ben ik, wat kan ik? Kwaliteitenreflectie
  • Wat wil ik, wat drijft mij? Motievenreflectie
  • Welk soort werk past bij mij? Werkexploratie
  • Wat wil ik worden? Loopbaansturing
  • Wie kan mij daarbij helpen? Netwerken

In de bovenbouw wordt dit voortgezet tijdens de talenturen, in de avo-vakken en in stages. Uiteindelijk moet dit leiden tot een goed gemotiveerde keuze voor het vervolgonderwijs in het mbo.

De Talenturen in de onderbouw bestrijken de sectoren Zorg & Welzijn, Handel en Administratie, ICT, Groen, Techniek en Horeca. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich verder in bovengenoemde sectoren en lopen zij stage in bedrijven en/of instellingen. Lees verder