Overgangsnormen

De overgangsnormen op een rij

Mavo en Vmbo

Een leerling is naar een tweede leerjaar bevorderd als hij/zij:

 • voor alle vakken een afgeronde 6 of hoger heeft
 • voor één vak een afgeronde 5 (één tekort) heeft én het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken ten minste een niet afgeronde 6.0 is
 • voor één vak een afgeronde 4 of twee vakken een afgeronde 5 (twee tekorten) heeft én het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken ten minste een niet afgeronde 6.0 is

Een leerling is naar het derde leerjaar bevorderd als hij/zij:

 • voor alle vakken een afgeronde 6 of hoger heeft
 • voor één vak een afgeronde 5 (één tekort) heeft én het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken ten minste een niet afgeronde 6.0 is
 • voor één vak een afgeronde 4 (twee tekorten) of twee vakken een afgeronde 5 heeft (twee tekorten) én het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken ten minste een niet afgeronde 6.0 is

Een leerling is naar het vierde leerjaar bevorderd als hij/zij:

 • voor alle vakken een afgeronde 6 of hoger heeft
 • voor één vak een afgeronde 5 (één tekort) heeft en de rest een afgeronde 6 of hoger
 • voor één vak een afgeronde 4 (twee tekorten) en verder minimaal voor één vak een afgeronde 7 en voor de andere vakken een afgeronde 6 of hoger
 • voor twee vakken een afgeronde 5 (één tekort) en verder minimaal voor één vak een afgeronde 7 en voor de andere vakken een afgeronde 6 of hoger
 • Maatschappijleer 1 moet minimaal een afgeronde 6.0 zijn
 • Kunstvakken 1 moet minimaal voldoende zijn
 • De praktische opdrachten van het 3e leerjaar zijn voldoende afgerond
 • Het examendossier van leerjaar 3 is compleet

De rapportvergadering bepaalt of een leerling een bespreekgeval is. Andere bevindingen zoals bijv. CITO-VAS scores kunnen hierin worden meegenomen. Leerlingen met meer dan twee tekorten worden in alle gevallen besproken.

ISK (Internationale Schakelklas)

De schakelklas is opgebouwd naar het niveau Nederlands dat de leerling
gaat bereiken.

De ontwikkeling van de leerling staat centraal. Elke 6 weken worden leerlingen besproken waardoor tussentijdse doorstroommogelijkheden steeds mogelijk gemaakt worden. Leerlingen hebben maximaal twee jaar om op niveau A2 te komen en voor langzame leerlingen is er de mogelijkheid tot een taalklas als overgangsklas naar 2B/K/M of naar 3B/K/M.

Bevordering: de leerling wordt bevorderd naar een volgend niveau op basis van resultaten van

 • DISK toetsen
 • TOA (rekenen en taal op basis van de toetskalender)
 • Resultaten op de andere domeinen van Nederlands gemiddeld voldoende
 • Werkhouding en motivatie bij alle vakken
 • Resultaten bij andere vakken gemiddeld voldoende
 • Leeftijd en vooropleiding

Doorstroommogelijkheden zijn er per periode en aan het einde
van het schooljaar:

 • Van A1 naar A2
 • Van A1 naar een andere school
 • Van A2 naar Taalklas
 • Van A2 naar mbo-groep
 • Van A2 naar een andere school
 • Van mbo-groep naar mbo-niveau 1, 2 of 3 (in februari en/of einde schooljaar)

Ook interessant