Extra ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Alle vmbo-scholen in Den Haag hebben met elkaar afgesproken welke basisondersteuning zij kunnen aanbieden. Deze ondersteuning biedt élke school aan. Natuurlijk kan er wel verschil zijn in de manier waarop scholen dat vormgeven.

Sommige leerlingen hebben meer nodig dan basisondersteuning, bijvoorbeeld vanwege dyslexie of dyscalculie. We noemen dat extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel staat ook beschreven op welke  gebieden en deelterreinen wij extra ondersteuning kunnen bieden.

De kwaliteit van de extra ondersteuning hangt samen met het aantal leerlingen per klas dat extra ondersteuning nodig heeft. Daarom kijken wij per klas aan hoeveel leerlingen wij extra ondersteuning kunnen aanbieden.
Onze school profileert zich op de extra ondersteuning voor leerlingen met  taalachterstanden. We hebben daarvoor speciale klassen ingericht: internationale schakelklassen en taalklassen.
Momenteel werken wij, samen met het Samenwerkingsverband, aan het ondersteuningsprofiel 2016-2020.

Schoolondersteuningsprofiel Diamant College 2020-2024

Ook interessant