Klas 3 en 4 deze week online les

28

sep '20

Deze week klassen 3 en 4 les via 'Teams'

Bij één docent van onze school is helaas het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Hij/zij moet thuis in isolatie uitzieken en zal dus niet op school komen. Uit voorzorg zijn een aantal collegadocenten, die nauw contact hadden met deze docent, in quarantaine gegaan.
De school heeft contact gehad met GGD Haaglanden over wat dit voor hen en ons betekent. De school handelt in lijn met de adviezen van de GGD en het RIVM.

Lessen via Teams voor bovenbouw
Door de afwezigheid van docenten zullen de leerlingen van de bovenbouw thuis les krijgen via Microsoft Teams in een aangepast rooster (zie magister), voorlopig deze week. Ook de leerstofplanners kunnen in Magister en Teams ingezien worden, zodat de leerling zelf aan het werk kan gaan en blijven.

Laptop
Als er leerlingen zijn die geen laptop of chromebook thuis hebben, kan er bij de receptie met een onderpand van 50 euro een chromebook geleend worden.

De leerlingen van de onderbouw en de ISK krijgen les op school volgens het rooster in magister. Zij kunnen, mits ze geen klachten hebben, gewoon naar school.

HOY-app
Mocht het nodig zijn, dan krijgt u nadere berichtgeving via de HOY-app over het vervolg van de lessen in de tijd daarna. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de school (info@diamantcollege.nl / 070-7002400). Meer informatie over het coronavirus vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.